راهنمای خرید

2 مقاله یافت شد

انواع مالیات در قانون ترکیه: مخصوصا حوزه خرید ملک و سرمایه گذاری

مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها در سراسر جهان است. در ترکیه نیز مالیات یکی از ستون های اقتصادی به شمار می آید و از این رو مالیات بیشتری نسبت به ایران پرداخت می شود و افراد موظف هستند هر سه ماه اظهارنامه مالیاتی پر کنند. این کشور یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی را دارد در نظام ریاستی جدید ترکیه، اداره مالیات ترکیه، به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری به ف ...

خواندن مطلب 18 Sep 2020 3720

هفت مزیت خرید خانه در ترکیه برای اتباع خارجی

کشور ترکیه در سال 2019  به عنوان یکی از 10 مقصد اصلی برای خرید  وفروش ملک و سرمایه گذاری در این حوزه مورد توجه بسیاری از اتباع خارجی قرار گرفته است. کشور ترکیه در سال 2018 به عنوان دهمین مقصد پر بازدید در جهان طبقه بندی شده است و ساختار، طراحی و معماری ساختمان ها جزء بهترین نمونه های اروپایی محسوب می شود. ...

خواندن مطلب 15 Aug 2020 2435