انواع مالیات در قانون ترکیه (مخصوصا حوزه خرید ملک و سرمایه گذاری)

مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها در سراسر جهان است. در ترکیه نیز مالیات یکی از ستون های اقتصادی به شمار می آید و از این رو مالیات بیشتری نسبت به ایران پرداخت می شود و افراد موظف هستند هر سه ماه اظهارنامه مالیاتی پر کنند. این کشور یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی را دارد در نظام ریاستی جدید ترکیه، اداره مالیات ترکیه، به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری به فعالیت خود ادامه می دهد که این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع در شیوه مملکت داری این کشور است. ترکیه یکی از کشورهایی است که قوانین مالیاتی دقیق و پیچیده‌ای برای اقامت ترکیه دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر با سیستم مالیاتی این کشور و هزینه‌هایی که در ازای کسب درآمد و زندگی در ترکیه خواهید پرداخت، آشنا شوید.

انواع مالیات در ترکیه

 • مالیات مستقیم

مالیات مستقیم از درآمد و دارایی افراد اخذ می شود و از جمله بارزترین نوع آن مالیات بر در آمد افراد، سازمان ها، موسسات اقتصادی و یا مالیاتی که از حقوق کارکنان کسر می شود است.

 • مالیات غیرمستقیم

مالیات غیرمستقیم شامل تمامی افراد می شود که به صورت نامحسوس شهروندان پرداخت می کنند برای مثال هنگامی که خرید می کنید در زمان پرداخت مالیات کالا خریداری شده را نیز می پردازید.

انواع مالیات برای اقامت در ترکیه

مالیات ها در ترکیه به سه نوع مختلف قابل تقسیم است:

1. مالیات بر درآمد          

از نام این نوع مشخص است که تنها تمرکزش بر درآمد افراد است و افراد مقیم و غیر مقیم را موظف به پرداخت می کند. در واقع تفاوتی نمی‌کند که سود از کجا به دست شما رسیده است، شما باید بابت آن مالیات پرداخت کنید. افراد مقیم ترکیه باید برای همه درآمدهای حاصل از تجارت با هر جای دیگر جهان نیز مالیات پرداخت کنند. افراد غیر مقیم برای اقامت ترکیه نیز باید بر سود حاصل از تجارت خود یا مالکیت خصوصی و کسب و کارهای کوچک نیز مالیات بدهند. این نوع مالیات دارای چندین شاخه است:

 • مالیات بر درآمد اشخاص
 • مالیات بر درآمد نهادی
 • مالیات استوپاژ یا مالیات بر اجاره
 • مالیات بر سود سهام
 • مالیات پرداخت های مشاغل آزاد
 • درآمد كشاورزی
 • درآمد سرمایه املاک و مستغلات
 • درآمد اوراق بهادار

مطابق ماده 1 قانون مالیات بر درآمد، درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد، درآمد خالص سود و درآمد شخص حقیقی در طول یک سال می شوند. مالیات بر درآمد شخصی نرخی بین 15 تا 35 درصد دارد.

2. مالیات بر هزینه

نرخ مالیات بر تحویل کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده ، بین 1% تا 23% متغیر است که معمولا نرخ 18% درنظر گرفته می شود. میزان مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای داخلی 18% ، برای اغلب درآمدهای ناشی از اجاره 1%، به استثنای خودروی اجاره ای که 23% و برای اجاره سایر وسایل نقلیه زمینی 8% است و قرارداد کرایه از کلیه مالیات ها و عوارض و حق تمبر معاف است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در واردات، بر اساس نرخ معمول محاسبه می گردد. مالیات بر هزینه برای اقامت ترکیه شامل چهار قسم است:

 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات بر مصرف ویژه
 • مالیات بر معاملات بانکداری و بیمه
 • مالیات بر حق تمبر

درواقع، سیستم مالیاتی ترکیه، مالیات بر ارزش افزوده را بر تأمین و واردات کالا و خدمات اخذ می‌کند.

3. مالیات بر دارایی

مالیات بر دارایی برای اقامت ترکیه شامل املاک، ارث و وقف است که حوزه املاک و مستغلات را در برمی گیرد. سرمایه گذاری که از فروش و اجاره ملک خود در ترکیه درآمد کسب می کند، مالیات بر دارایی باید بپردازد. فرقی نمی کند که این سرمایه گذار مقیم ترکیه باشد و یا نباشد. نرخ این مالیات از 15 درصد تا 30 درصد است. در ترکیه سه نوع مالیات دارایی وجود دارد:

3-1 مالیات املاک

ساختمان ها، آپارتمان ها و زمین های مورد تملک در ترکیه مشمول مالیات ملک واقعی در محدوده نرخ 0.1 درصد و 0.6 درصد برای اقامت ترکیه هستند. مالیات های وسایل نقلیه موتوری بر مبنای مقادیر ثابتی که طبق عمر و ظرفیت موتور وسیله نقلیه تغییر می کند، در هر سال جمع آوری می شوند. همچنین، مالیات بر ارث و هدیه با نرخ 30-1 درصد اخذ می شوند. در صورت فروش هر یک از مستغلات نام برده شده 8/4 درصد ارزش فروش مالیات بر عهده فروشنده و خریدار است، این در حالی است که طرفین از نزدیکان یکدیگر باشند این مالیات نصف می شود.

3-2 مالیات وسایل نقلیه

پرداخت کنندگان این نوع مالیات، اشخاص حقیقی و قانونی هستند که وسایل نقلیه موتوری دارند که به نام خودشان در دفاتر ثبت عبور و مرور، شهرداری و لنگرگاه و دفتر ثبت وسایل نقلیه هوایی غیرنظامی وزارت حمل و نقل ثبت شده است. مقدار مالیات وسایل نقلیه موتوری برای وسایل حمل و نقل زمینی طبق وزن، عمر، ظرفیت سیلندر و سوخت مصرفی آن ها تعیین می‌شود. مالیات دارایی، هر سال تعیین شده و در ابتدای ژانویه تعلق می‌گیرد. مالیات وسایل نقلیه موتوری در دو قسط مساوی در ژانویه و جولای هر سال پرداخت می‌شود.

3-3 مالیات ارث و هدیه

اقلامی‌ که به عنوان هدیه یا از طریق ارث بدست می آیند، مشمول نرخ تصاعدی مالیات بر اساس ارزش تخمینی اقلام می‌شوند.در ضمن، مالیات های ارث و هدیه با نرخ 30-1 درصد اخذ می‌شوند. مالیات پرداخت شده بر دارایی ارث در یک کشور خارجی از ارزش مشمول مالیات سرمایه کم می‌شود. مالیات ارث و هدیه برای اقامت ترکیه در قسط های شش ماهه و در یک بازه 3 ساله قابل پرداخت است.  مالیات مشمول شده برای ارث و یا هدیه بین ۴ تا ۳۰ درصد متغیر است که می توان آن را در مدت ۵ سال و اغلب در دو قسط به صورت سالیانه پرداخت کرد.