کپی شد!

پیراهن سفید دخترانه ترک برند کوتن

کد کالا: GAM219
36.00 لیر
%64 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 105,480
هزینه ارسال و کارمزد ** 48,096
قیمت نهایی ***
153,576

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

36.00 لیر
%64 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 105,480
هزینه ارسال و کارمزد ** 48,096
قیمت نهایی ***
153,576

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

36.00 لیر
%64 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 105,480
هزینه ارسال و کارمزد ** 48,096
قیمت نهایی ***
153,576

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

36.00 لیر
%64 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 105,480
هزینه ارسال و کارمزد ** 48,096
قیمت نهایی ***
153,576

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

59.99 لیر
%40 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 175,770
هزینه ارسال و کارمزد ** 62,154
قیمت نهایی ***
237,924

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

41.99 لیر
%58 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 123,030
هزینه ارسال و کارمزد ** 51,606
قیمت نهایی ***
174,636

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

سایز ناموجود

این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.